Tasarım Hakkında

Mimar, insan faktörünü gözden kaçırmamalı, binalar ve mekanlar, insani boyutları ve algılamaları daraltmamalı, tam tersine şehri ve insanları yüceltecek ve onlara bir vizyon açacak nitelikte ve boyutta olmalıdır.

Bir binanın; çevresinin, dış kütlesinin, giriş bölümünün, merdiven veya asansörünün, aydınlatmasının, havalandırmasının, çalışan veya yaşayanlarının oturma düzeninin ve hatta oturulan koltuğun dahi insanların mutluluğunu, çalışma motivasyonunu, verimliliğini etkilediğini düşünmekteyim. Bu sebepledir ki proje uygulamalarımda özellikle bu bulguyu daima gözönünde tutarım.